Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er et effektivt og indsigtsgivende værktøj, som beskriver 9 tilbøjeligheder eller mønstre i den menneskelige natur. Det giver dig, dit team og dine relationer, mulighed for at blive bevidste om jeres dybereliggende motivation og de mønstre, som både er bevidste og ubevidste, støttende og begrænsende. Når vi bliver bevidst om disse mønstre, åbner det op for endnu bedre dialog, styrker samarbejdet og øger forståelsen for hinanden og os selv.

Enneagrammet handler ikke om at sætte mennesker i kasser, men om at blive opmærksom på, hvor stor forskel, der kan være på den måde mennesker oplever, tænker, handler og ser verden på. Enneagrammet øger vores fleksibilitet, fordi vi får kastet lys på os selv og andre. Det giver os mulighed for at gøre noget andet end det, der er vores automatiske reaktion og vanemæssige adfærd.

Det er vigtigt at understrege, at der er ikke nogen typer, der er bedre end andre, men vi kan bruge mønstrets styrker mere eller mindre konstruktivt. Derfor handler Enneagrammet ikke om at fjerne noget, men om at bringe det der er, i en ressourcefuld balance.

Du kan læse endnu mere om Enneagrammet på min BLOG.

Hvad kan Enneagrammet bruges til?

  • Større forståelse for dig selv og andre
  • Bedre og mere effektiv kommunikation
  • Styrke dine private og professionelle relationer
  • Styrker samarbejdet
  • Bedre ledelse
  • Større grad af integritet og balance
  • Større grad af fleksibilitet i tanke- og handlemønstre
  • Et bredere perspektiv på dig selv og andre mennesker

Kurser & uddannelser i Enneagrammet

Vi tilbyder en række kurser og uddannelser inden for Enneagrammet.

Enneagram Practitioner er for dig, der er klar til at gå i dybden med Enneagrammet som værktøj, til at styke din kommunikation, dine relationer, din forståelse for dig selv og andre og som ønsker en certificering som Enneagram Practitioner.

Enneagram kurser er for dig der ikke er klar til at tage en fuld Enneagram Practitioner lige nu, eller måske allerede har taget kurser i Enneagrammet, og ønsker at komme endnu mere i dybden med specifikke emner, kan du købe modulerne enkeltvis.

Beskrivelse af de 9 Enneagram mønstre