Enneagrammet og de tre instinkter

Formålet med de tre instinkter er at sikre artens overlevelse og reproduktion; det vil sige at sikre, vi som race har mad, husly, kan indgå i relationer og grupper samt formere os. Instinkterne har derfor en meget kraftig og ofte ubevidst effekt på os, da vores overlevelse hænger tæt sammen med dem.

Instinkterne i kombination med Enneagrammet er forholdsvis nyt og derfor også et område, hvor der kan herske en smule uenighed. Beskrivelsen af instinkterne på mine uddannelser tager sit udgangspunkt i de nyeste teorier, som Russ Hudson, Claudio Naranjo samt Beatrice Chestnut fremsætter samt min egen mangeårige erfaring i arbejdet med Enneagrammet.

Der findes mange navne for instinkterne, her kalder vi de tre instinkter:

 • Selvopholdelse
 • Social
 • Seksuel

Selvopholdelsesinstinktet
Sikrer vores fysiske overlevelse gennem blandt andet sikring af kroppens komfort og sikkerhed.

Det sociale instinkt
Sikrer overlevelse gennem blandt andet relationer, samarbejde med og forbindelse til, andre mennesker.

Det seksuelle instinkt
Sikrer overlevelse gennem blandt andet at være attraktiv, risikovillig og udforskende.

Instinkterne i kombination med Enneagrammet
Måden, vi udlever de tre instinkter på, er styret af vores primære enneagrammønster samt dennes passion. Når du tager beskrivelsen af typernes måde at udleve de tre instinkter på og kombinerer det med typens passion får du 27 undertyper, som du måske har hørt om. Vil du gerne vide mere om det, kan jeg anbefale Beatrice Chestnut’s bøger, da jeg ikke kommer dybere ind på det her.

Vi kan i løbet af livet have mere eller mindre fokus på et eller flere af instinkterne. I nogle perioder af vores liv vil vi eksempelvis have meget fokus på os selv, på vores egne behov og på vores evne til at klare os. I andre perioder handler livet måske mere om sociale relationer, om gruppesammenhænge og om at tilpasse os kulturelle og samfundsrelaterede normer. Og endelig er der tidspunkter, hvor vores liv primært handler om at udforske, være risikovillige og tiltrække en partner. Instinkterne kan derfor heller ikke skilles fuldkommen ad. De flyder sammen og påvirker hinanden.

Instinkternes indflydelse
Måden jeg arbejder med instinkterne på handler i højere grad om at undersøge, hvordan instinkterne virker i dig, fremfor at fokusere på, hvilken rækkefølge dine instinkter ligger i. Jeg oplever tit, folk bliver mere optaget af rækkefølgen i stakken end de udfordringer og ressourcer, der ligger i at arbejde med de enkelte områder.

Min opfordring er derfor, at bruge mere tid på at undersøge, hvordan instinkterne udfolder sig i dit liv, hvor har du udfordringer, som du vil have gavn af at øge dit fokus på og hvor kører det som det skal, fremfor at finde rækkefølgen. Der kan ofte være skygger forbundet med instinkterne, så der er instinkter man har modstand på at være, selvom det måske er dét instinkt, der er det mest dominerende. Derfor oplever jeg også, at det kan have begrænset udbytte at fokusere på stakken fremfor udviklingsområder og ressourcerne.

Enneagrammet og de tre instinkter

Herunder finder du en kort beskrivelse af de tre instinkter, inddelt i de tre domæner og fem underpunkter. Der kan sagtens ligge flere punkter under domænerne. De punkter der er lister herunder er inspireret af Russ Hudsons seneste opdagelser.

Selvopholdelsesinstinkt
Selvopholdelsesinstinktet er aktivt i alle levende væsner og er det første instinkt som opstod. Uden selvopholdelse – intet liv. Uanset om det er mennesker, dyr, planter eller bakterier. Dette instinkt er optaget af at skaffe og opretholde fysisk overlevelse, sikkerhed og bekvemmelighed.

Det kan være forskelligt, hvad vi som mennesker har fokus på i selvopholdelsesinstinktet. Nogle har primært fokus på sundhed og træning. Andre har mere fokus på at sikre sig forsyninger, så man ikke pludselig løber tør, men altid har dét ved hånden, man har brug for. For andre igen er det mere fokuseret omkring hjemmet – at vedligeholde og pleje sit hjem.

De tre zoner/domæner for selvopholdelsesinstinktet

1. Egenomsorg og kropslig vedligeholdelse

 • Kost og næring
 • Motion og bevægelse
 • Personlig pleje og helbred
 • Søvn og hvile
 • Afslapning/Stressreduktion

2. Praktik og ressourcer

 • Penge og finanser
 • Tid
 • Energiniveau
 • Vedholdenhed og kontinuitet
 • Praktisk know how

3. Bolig & hjemmeliv
Struktur og organisering

 • Sikkerhed og tryghed
 • Hjemmelige omgivelser
 • Huslige pligter og vedligeholdelse
 • Launch pad

Seksuelt instinkt

Det seksuelle instinkt handler om tiltrækning og opmærksomhed – om hvad man er tiltrukket af eller ikke er tiltrukket af. Det er her, hvor liv opstår. Den boblende livskraft, som vokser når vi kommer i kontakt med den. Det er skabelsesenergien og en kreativ energi. Instinktet sørger for, at vi trækkes ud af det vante og tiltrækkes af det nye. Det er et instinkt, der kan være præget af aggression og konkurrence. Man går efter det, man vil have!

Det handler om at give sig helt hen til noget, at være ude at lede efter noget, at sætte sine fodspor i verden. Det er en oplevelse af, at når du tiltrækkes af noget, vækkes energien, også selvom du er træt. Det er den mere dyriske seksuel kraft vi har fat i her, hvor du pynter dig og konkurrerer om at være den stærkeste, flotteste og mest attraktive. Det handler dog mere om at sætte sit aftryk i verden, end om at ”formere” sig.

Vi forbinder os med andre, (som i sexakten) i en form for sammensmeltning. Det er dog IKKE nødvendigvis intimitetdette instinkt søger, men i højere gradintensitet. Det er heller ikke 1:1 relationer, som meget litteratur tidligere har beskrevet det som. Ønsket om 1:1 relationer kan ligge i alle tre instinkter.

De tre zoner/domæner for de seksuelle instinkt

1. Tiltrækning

 • Transmitterer
 • Følger tiltrækning
 • Display (påfugl)
 • At vælge og fravælge
 • Konkurrence

2. Udforskning

 • Aktivering
 • Risikovillighed
 • Ud af komfort
 • Gå til kanten
 • Gå efter det vs stop

3. Sammensmeltning

 • Fokus og involvering
 • At miste dig selv/dine grænser
 • At bruge energi
 • Passion
 • Koncentration vs distraktion

Socialt instinkt

Det sociale instinkt udspringer fra yngelpleje og ses kun hos pattedyr, som plejer og passer på deres unger. Det er i det hele taget optaget af at drage omsorg for, hvad der sker hos de andre ”medlemmer af ens stamme”. Det skaber en naturlig nysgerrighed for andre – hvem de er, og hvad de foretager sig. Mennesker med et højt fokus på det sociale instinkt ønsker at være involverede, at være en del af fællesskabet og gøre noget meningsfuldt for og sammen med andre. Det bygger bro mellem os selv og andre og er kernen i al kommunikation og interaktion med andre.

Det sociale instinkt gør, at vi er optaget af, at blive accepteret og være til nytte for andre og for samfundet. Vi har fokus på at være vellidt, anerkendt, og føle os involveret i fælles aktiviteter og mål. Det sociale instinkt handler også om samarbejde og om at kunne ofre sig for ”the greater good” ud fra tanken; ”hvis jeg ofrer lidt af mig selv og mine egne behov, vil gruppen fungere bedre”.

Det er IKKE nødvendigvis at relatere til store grupper og at elske store selskaber. Instinktet kan dog betyde, at vi har lettere ved at navigere og trives i grupper af mennesker, end dem der har mindre fokus på det. Det handler heller ikke om, at man er ekstrovert. Introverte kan sagtens være primære på Social.

De tre zoner/domæner for det sociale instinkt

1. Aflæsning og fortolkning

 • At læse mennesker og situationer
 • At læse mellem linierne
 • Tune sig ind på andre
 • Empati og omsorg
 • Tilpasningsevne

2. At knytte bånd

 • At skabe relationer
 • At bevare og pleje relationer
 • Kommunikation (verbal og nonverbal)
 • Leg og humor
 • Gensidighed

3. Socialt engagement

 • At involvere sig (eller lade være)
 • At engagere andre
 • Bidrage og deltage
 • Systemisk opmærksomhed
 • Tilhørsforhold

Arbejdet med instinkterne

Når vi arbejder med vores personlige udvikling, er instinkterne en fantastisk konkret måde at tilgå det. Som tidligere nævnt kommer det ofte til at handle om, hvilket instinkt man har som det primære, men det kan stå i vejen for din udvikling. Det interessante er nemlig ikke, hvilket instinkt der er det primære, men hvordan du varetager dem alle tre.

Hvor kunne det gavne dig at skabe bedre balance?

Vil du arbejde seriøst med instinkterne, kan du se hvornår næste kursus afholdes her.

Hvis du virkelig vil i dybden med Enneagrammet, kan du se hvornår næste Enneagram Practitioner starter her. På uddannelsen bruger vi tre hele dage på at gå i dybden med instinkterne.