Hvad er kropssprog?

Vores kropssprog har meget stor indflydelse på vores kommunikation med andre mennesker. Du kender sikkert situationen hvor en person siger ét, men du får på fornemmelsen af de mener noget andet. Du har højst sandsynligt ubevidst aflæst nonverbale signaler som modsiger ordene.
Der findes også en række myter inden for kropssprog som de fleste bare antager er sande – de korslagte arme er et godt eksempel, for korslagte arme er en isoleret gestus og skal altid ses i en sammenhæng, før man kan tolke på hvad det betyder.
Dit kropssprog har også stor indflydelse når du kommunikerer med andre mennesker, da dit kropssprog afspejler din følelsesmæssige tilstand. Det vil sige, hvis du er til et møde og føler dig meget nervøs, vil signaler blive sendt gennem dit kropssprog til modtageren. Det er dog ikke sikkert modtageren tolker signalerne korrekt eller er bevidst om deres tolkning og du risikerer derfor dit budskab går tabt.

Vi bruger også kroppen til at vise, hvad vi mener, til at understrege, til at beskytte os, til at dominere og underkaste og til at overvinde sproglige barrierer, når vi eksempelvis møder mennesker fra andre lande.

Vores kropssprog har mange af sine rødder i fortiden. Både i fortiden som urmennesker og i vores tidlige barndom. Det bunder blandt andet i en overlevelsesstrategi for at sikre artens overlevelse, men kropssprog handler i høj grad også om at gøre os forståelige for hinanden, da ord kan have sine begrænsninger. Kropssprog er også præget af den kultur, vi kommer fra og fra de erfaringer, vi har gjort os i løbet af livet. Det er desuden præget af vores personlighedsmønstre og vores fysiske formåen.

Kropssproget er som regel mere tydeligt og ærligt i den tidlige barndom, hvor vi i langt højere grad er afhængige af den nonverbale kommunikation, mens det talte sprog endnu er under udvikling. Senere i livet lærer vi så at styre, undertrykke og kontrollere det, både så det i nogle situationer er mere hensigtsmæssigt, men også fordi der er følelser og sider af os selv, vi begynder at censurere. Da vi som mennesker gør os forskellige erfaringer og vokser op i forskellige familiekulturer og med forskellige værdisæt, præges vores kropssprog også i høj grad i løbet af vores opdragelse og opvækst.

Vil du lære mere om kropssprog, kan du se hvornår jeg afholder næste workshop om kropssprog her.

Udbytte ved at arbejde med kropssprog

  • Styrke dit budskab, så det står stærkere
  • Øge din troværdighed
  • Styrke din følelse af selvsikkerhed
  • Lære at skelne myter fra fakta
  • Reagere konstruktivt på de signaler du ser
  • Bedre kontrol over din følelsesmæssig tilstand
  • Styrk din evne til at aflæse nonverbale signaler
  • Øge din gennemslagskraft

Workshops om kropssprog

Jeg tilbyder to workshops inden for kropssprog og nonverbal kommunikation.

Workshop i kropssprog hvor du lærer at aflæse nonverbale signaler, får viden om hvad forskellige former for nonverbale signaler betyder samt hvordan du kan anvende dit kropssprog bevidst og effektivt.

Workshop i de 7 grundfølelser hvor du bliver introduceret til de 7 grundfølelser som kan aflæses i ansigtet baseret på Paul Ekmans forskning. Du får værktøjer til at justerer din egen følelsesmæssige tilstand og værktøjer til at arbejde konstruktivt med de signaler du aflæser hos andre.