Hvad er kropssprog?

Vores kropssprog har stor indflydelse på vores kommunikation med andre mennesker. Det afslører vores følelsesmæssige tilstand, det kan understrege eller underminere vores budskab og det kan støtte eller modarbejde den relation vi ønsker at skabe til andre mennesker.

Hvis du eksempelvis er til et møde og er meget nervøs, vil signaler blive sendt gennem dit kropssprog til modtageren. Det er dog ikke sikkert modtageren tolker signalerne korrekt eller er bevidst om deres tolkning. Du risikerer derfor, at dit budskab går tabt, fordi det du siger ikke hænger sammen med det din krop viser. Vi kan også bruge vores kropssprog til at beskytte os, til at dominere andre eller underkaste os og til at overvinde sproglige barrierer, når vi møder mennesker fra andre lande.

Vores kropssprog har mange af sine rødder i fortiden. Både i fortiden som urmennesker og i vores tidlige barndom. Det bunder blandt andet i en overlevelsesstrategi for at sikre artens overlevelse, men kropssprog handler i høj grad også om at gøre os forståelige for hinanden, da ord kan have sine begrænsninger. Kropssprog er også præget af den kultur, vi kommer fra og fra de erfaringer, vi har gjort os i løbet af livet. Det er desuden præget af vores personlighedsmønstre, vores fysiske formåen og kan også være påvirket af den branche vi er i eller den sport vi dyrker.

Kropssproget er som regel mere tydeligt og ærligt i den tidlige barndom, hvor vi i langt højere grad er afhængige af nonverbale signaler, mens det talte sprog endnu er under udvikling. Senere i livet lærer vi så at styre, undertrykke og kontrollere det, både så det i nogle situationer er mere hensigtsmæssigt, men også fordi der er følelser og sider af os selv, vi begynder at censurere. Da vi som mennesker gør os forskellige erfaringer og vokser op i forskellige familiekulturer og med forskellige værdisæt, præges vores kropssprog også i høj grad i løbet af vores opdragelse og opvækst.

Vil du lære mere om kropssprog, kan du se hvornår jeg afholder næste workshop om kropssprog her.

Workshops om kropssprog

Jeg tilbyder to workshops inden for kropssprog og nonverbal kommunikation.

Workshop i kropssprog hvor du lærer at aflæse nonverbale signaler, får viden om hvad forskellige former for nonverbale signaler betyder samt hvordan du kan anvende dit kropssprog bevidst og effektivt.

Jeg holder også workshop i de 7 grundfølelser hvor du bliver introduceret til de 7 grundfølelser som kan aflæses i ansigtet baseret på Paul Ekmans forskning. Du får værktøjer til at justerer din egen følelsesmæssige tilstand og værktøjer til at arbejde konstruktivt med de signaler du aflæser hos andre. Læs mere om de 7 grundfølelser her.

Ved at arbejde bevidst med dit kropssprog kan du:

  • Styrke dit budskab, så det bliver mere tydeligt
  • Øge din troværdighed
  • Styrke din følelse af selvsikkerhed
  • Lære at skelne myter fra fakta
  • Reagere konstruktivt på de signaler du ser
  • Bedre kontrol over din følelsesmæssig tilstand
  • Styrke din evne til at aflæse nonverbale signaler
  • Øge din gennemslagskraft
Christel Seierø

Gratis studievejledning

Jeg kontakter dig gerne for en snak om dine muligheder og besvare de spørgsmål der måtte være. Benyt formularen eller kontakt mig på:
Tlf:  26 19 05 79