Udviklingsforløb - Nærvær i de 3 centre

Dette udviklingsforløb er for dig, som er certificeret Enneagram Practitioner, eller på anden måde har indgående kendskab til Enneagrammet og din dominerende type.

Forløbet er for dig, som ønsker at blive mere nærværende i dit liv og som ønsker at opdage den store effekt, det har på alle områder af dit liv, når de tre centre er i balance.

Workshop 1: Intro til praksis (3 timer). 29. februar 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
14. marts 2024 kl. 19.00-20.00

Online session (1 time)
21. marts 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 2: Nærvær i kropscentret (3 timer)
4. april 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
11. april 2024 kl. 19.00-20.00

Online session (1 time)
18. april 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 3: Nærvær i hjertecentret (3 timer)
25. april 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
2. maj 2024 kl. 19.00-20.00

Online session (1 time)
8. maj 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 4: Nærvær i hovedcentret (3 timer)
16. maj 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
23. maj 2024 kl. 19.00-20.00

Online session (1 time)
30. maj 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 5: Afslutning og implementering (3 timer)
13. juni 2024 kl. 18.00-21.00

Hvor: Søvangsvej 1-5, 1. sal, 2650 Hvidovre og online på Zoom.

Din underviser: Enneagram Træner Christel Seierø

Pris: 7.500 kr. inkl. moms.

Tilmeld dig udviklingsforløbet her

Med dette udviklingsforløb vil du blandt andet få:

 • Dyb indsigt i afbalancering af de 3 centre
 • Bedre adgang til din krops iboende visdom
 • Mere afbalancerede følelser og evnen til at rumme dem
 • Større klarhed i tanker og mindre tankemylder
 •  Indsigt i de 3 centre, som udviklingsredskab
 • Større nærvær i alle aspekter af dit liv
 • Stærke værktøjer til at transformere dit liv
 • Støtte og hjælp til at etablere en fast praksis

Læs mere om udviklingsforløbet her

For at deltage på dette udviklingsforløb kræver det, at du er certificeret Enneagram Practitioner, eller har lignende viden om Enneagrammet og kender din dominerende enneagramtype. 

Det betyder, at du skal kende din types grundlæggende mønstre og temaer samt kunne genkende dem i din hverdag. Du skal derudover have kendskab til:
De 3 instinkter samt din types passion, fiksering, dyden og den hellig idé.

Det er desuden et krav, at du dedikerer dig til daglig praksis mellem modulerne. Du behøver ikke have erfaring med at have en praksis, da du vil blive introduceret til dette på første workshop. Det er kun 7 minutter dagligt, du skal sætte af.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om forløbet er noget for dig, så ring og få en snak, med Enneagram Træner, Christel Seierø om dine muligheder.

Dette forløb er for dig, der kender din Enneagramtype og som kan spotte dine mønstre på mere end et teoretisk plan. Det vil sige, at du har arbejdet bevidst og aktivt med din types mønstre i dit liv i en længere periode.

Forløbet er for dig, der søger et procesorienteret praksisfællesskab, hvor der lægges mere vægt på integration og træning end teori. Det er et intensivt forløb, hvor du virkelig får mulighed for at etablere en praksis, som gør, at du kan bruge Enneagrammet aktivt til udvikling i dit liv.

Omdrejningspunktet for alle aftnerne er afbalancering og integration af de tre centre: Krop, Hjerte, Hoved, så du i højere grad lever efter deres højere formål og så de understøtter hinanden i en større balance. Al Enneagram arbejde gå gennem de tre centre, så det er hele fundamentet for din udvikling.

Målet med forløbet er ikke at ”blive oplyst” eller blive bedre, men at komme mere tilstede i dig selv og i dit liv, med større nærvær, medfølelse og bevidsthed.

Det er et procesorienteret forløb som er en kombination af fælles praksis, erfaringsudveksling i plenum samt korte teoretiske oplæg til diskussion.

Mellem hver workshop vil der være 2 online sessioner af en times varighed, hvor vi praktiserer sammen og hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og få støtte til det du gerne vil arbejde med. 

Online sessioner foregår via Zoom og optages ikke, så det er vigtigt, du deltager live.

På denne workshop vil du blive introduceret til, hvad det vil sige at have en praksis og hvordan det kan gøre en forskel i den måde din dominerende enneagramtype udleves. 

Vi arbejder blandt andet med:

 • Introduktion til de centrene i balance og hvordan de bliver forstyrret
 • Hvad er nærvær?
 • At praktisere nærvær
 • Hvad vil det sige at have en praksis og hvad er formålet?
 • Hvad har praksis med Enneagrammet at gøre?
 • Introduktion til 7 min praksis
 • Daglig praksis og commitment
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne workshop går vi i dybden med kropscentret, hvordan det er blevet forstyrre og hvordan du finder tilbage til balance og får adgang til kroppens iboende visdom.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Kropscentrets oprindelige formål
 • Kontakten til nuet
 • Træning af dit sanseapperat
 • Grounding og afspænding
 • Inspiration til praksis som støtter kroppen
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne workshop arbejder vi med adgangen til hjertet - dine følelser og din evne til at være tilstede med dem. Vi optræner desuden medfølelse, med dig selv og andre.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Hjertecentrets oprindelige formål
 • Typernes Passion og Dyd
 • Træning i at mærke og være tilstede med dine følelser
 • Træning i medfølelse
 • Kontakt til din indre oplevelse af værdifuldhed
 • Inspiration til hjerte-praksis
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne workshop arbejder vi kontakten til hovedcentret for at mindske tankemylder og blive bevidst om, hvordan vi filtrerer virkeligheden gennem forvrængede filtre.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Hovedcentrets oprindelige formål
 • Typernes Fiksering og Hellig Idé
 • Bevidsthedsklarhed
 • At skelne tanker fra virkelighed
 • Vores tolkninger og filtre
 • Inspiration til hoved-praksis
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne sidste workshop binder vi sløjfe om det hele. Vi arbejder med hvordan du kan arbejde videre med alt det du har lært som daglig påmindelse om at komme tilstede i dit liv.

 • Hvordan skaber du balance så centrene i højere grad arbejder sammen

 • Hvordan kan du bruge det du har lært som videre praksis i dit liv

Christel Seierø

Gratis vejledning

Jeg kontakter dig gerne for en snak om dine muligheder og besvare de spørgsmål der måtte være. Benyt formularen eller kontakt mig på
Tlf:  26 19 05 79