Udviklingsforløb - Nærværs-træning i de 3 centre

Dette udviklingsforløb er for dig, der som minimum er certificeret Enneagram Practitioner, eller på anden måde har tilsvarende kendskab til Enneagrammet og din dominerende type.

Forløbet er for dig, som ønsker at øge din bevidsthed og blive mere nærværende i dit liv. Det er et intensivt forløb, som flytter dig ud af din types fikserede mønstre og som skaber balance og bevidsthed i de tre centre er i balance.

Workshop 1: Intro til praksis (3 timer)
10. september 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
17. september 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 2: Nærvær i kropscentret (3 timer)
1. oktober 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
8. oktober 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 3: Nærvær i hjertecentret (3 timer)
29. oktober 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
5. november 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 4: Nærvær i hovedcentret (3 timer)
19. november 2024 kl. 18.00-21.00

Online session (1 time)
26. november 2024 kl. 19.00-20.00

Workshop 5: Afslutning og implementering (3 timer)
10. december 2024 kl. 18.00-21.00

Hvor: Live workshops foregår i mine kursuslokaler på Vallensbækvej 63, 1. sal, 2625 Vallensbæk.

Online sessioner foregår på Zoom.

Din underviser: Enneagram Træner Christel Seierø

Pris: 7.500 kr. inkl. moms.

Tilmeld dig udviklingsforløbet her

Med dette udviklingsforløb vil du blandt andet få:

 • Dyb indsigt i afbalancering af de 3 centre
 • Bedre adgang til din krops iboende visdom
 • Mere afbalancerede følelser 
 • Bedre evne til at rumme alle følelser
 • Større klarhed i tanker 
 • Mindre tankemylder
 •  Indsigt i de 3 centre, som udviklingsredskab
 • Større nærvær i alle aspekter af dit liv
 • Stærke værktøjer til at transformere dit liv
 • Støtte og hjælp til at etablere en fast praksis
 • Træning i nærvær og højere bevidsthed
 • Mindre fikseret i din types mønstre

Læs mere om udviklingsforløbet her

For at deltage på dette udviklingsforløb kræver det, at du som minimum er certificeret Enneagram Practitioner, eller har tilsvarende viden om Enneagrammet. Det er desuden et krav, at du kender din dominerende enneagramtype. Det betyder, at du skal kende din types grundlæggende mønstre og temaer samt kunne genkende dem i din hverdag. 

Du skal derudover have kendskab til:
De 3 instinkter samt din types passion, fiksering, dyd og hellig idé.

Det er desuden et krav, at du dedikerer dig til daglig praksis mellem modulerne. Det er kun 7 minutter dagligt, du skal sætte af.

Du behøver ikke have erfaring med at have en praksis, da du vil blive introduceret til dette på første workshop. 

Har du spørgsmål eller er i tvivl om forløbet er noget for dig, så ring og få en snak, med Enneagram Træner, Christel Seierø om dine muligheder.

Dette forløb er for dig, der kender din Enneagramtype og som kan spotte dine mønstre på mere end et teoretisk plan. Det vil sige, at du har arbejdet bevidst og aktivt med din types mønstre i dit liv i en længere periode.

Forløbet er for dig, der søger et procesorienteret praksisfællesskab, hvor der lægges vægt på integration, fordybelse og træning. Det er et intensivt forløb, hvor du virkelig får mulighed for at etablere en praksis, som gør, at du kan bruge Enneagrammet aktivt til udvikling i dit liv.

Omdrejningspunktet for alle aftnerne er afbalancering og integration af de tre centre: Krop, Hjerte, Hoved, så du i højere grad lever efter deres højere formål og så de understøtter hinanden i en større balance. Al Enneagram arbejde gå gennem de tre centre, så det er hele fundamentet for din udvikling.

Målet med forløbet er ikke at ”blive oplyst” eller blive bedre, men at komme mere tilstede i dig selv og i dit liv, med større nærvær, medfølelse og bevidsthed.

Det er et procesorienteret forløb, som er en kombination af fælles praksis, erfaringsudveksling i plenum, korte teoretiske oplæg samt øvelser og refleksioner i mindre grupper.

Mellem hver workshop vil der være 1 online session af en times varighed, hvor vi praktiserer sammen og hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og få støtte til det du gerne vil arbejde med. 

Online sessioner foregår via Zoom og optages ikke, så det er vigtigt, du deltager live.

På denne workshop vil du blive introduceret til, hvad det vil sige at have en praksis og hvordan det kan gøre en forskel i den måde din dominerende enneagramtype udleves. 

Vi arbejder blandt andet med:

 • Introduktion til centrenes oprindelige formål og hvordan de bliver forstyrret
 • Hvad er nærvær?
 • At praktisere nærvær
 • Hvad vil det sige at have en praksis og hvad er formålet?
 • Hvad har praksis med Enneagrammet at gøre?
 • Introduktion til 7 min praksis
 • Daglig praksis og commitment
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne workshop går vi i dybden med kropscentret, hvordan det er blevet forstyrre og hvordan du finder tilbage til balance og får adgang til kroppens iboende visdom.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Kropscentrets oprindelige formål
 • Kontakten til nuet
 • Træning af dit sanseapperat
 • Grounding og afspænding
 • Inspiration til praksis, som støtter kroppen
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne workshop arbejder vi med adgangen til hjertet - dine følelser og din evne til at være tilstede med dem. Vi optræner desuden medfølelse, med dig selv og andre.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Hjertecentrets oprindelige formål
 • Typernes Passion og Dyd
 • Træning i at mærke og være tilstede med dine følelser
 • Træning i medfølelse
 • Kontakt til din indre oplevelse af værdifuldhed
 • Inspiration til hjerte-praksis
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne workshop arbejder vi kontakten til hovedcentret for at mindske tankemylder og blive bevidst om, hvordan vi filtrerer virkeligheden gennem forvrængede filtre.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Hovedcentrets oprindelige formål
 • Typernes Fiksering og Hellig Idé
 • Bevidsthedsklarhed
 • At skelne tanker fra virkelighed
 • Vores tolkninger og filtre
 • Inspiration til hoved-praksis
 • Commitment til udvikling og praksis frem til næste gang vi ses

På denne sidste workshop binder vi sløjfe om det hele. Vi arbejder med hvordan du kan arbejde videre med alt det, du har lært som daglig påmindelse om at komme tilstede i dit liv.

 • De 9 lag i personlig udvikling

 • Hvordan skaber du balance så centrene i højere grad arbejder sammen

 • Hvordan kan du bruge det du har lært som videre praksis i dit liv

Christel Seierø

Gratis vejledning

Jeg kontakter dig gerne for en snak om dine muligheder og besvare de spørgsmål, der måtte være. Benyt formularen eller kontakt mig på
Tlf:  26 19 05 79